Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

30-233 Kraków, małopolskie

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków:

• Kompleksowe planowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla MIK, w tym realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych (np. z funduszy unijnych i programów ministerialnych), zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa PZP), wytycznymi, obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi MIK

• Ścisła współpraca z pracownikami i ekspertami zewnętrznymi w zakresie weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności pod kątem jego zgodności z przepisami ustawy PZP

• Prowadzenie sekretariatu komisji przetargowej

• Współpraca z organami kontrolującymi

• Aktualizowanie, opracowywanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych MIK dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa

• Sporządzanie i aktualizacja planów zamówień publicznych oraz planów postepowań dla instytucji zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa

• Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP i obowiązującymi przepisami prawa

• Aktualizowanie informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej MIK dotyczących zamówień publicznych

• Prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zamówień publicznych (archiwizacja) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i regulacjami wewnętrznymi MIK

Oferujemy:

• Pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji

• Stabilne zatrudnienie

• Możliwość rozwoju zawodowego

• Pakiet świadczeń socjalnych

• Bardzo dobrą atmosferę pracy

 

 

Wymagania

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe magisterskie

• Samodzielność w działaniu

• Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie Zamawiającego

• Biegła znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, procedur przetargowych i przepisów branżowych

• Umiejętność analitycznego myślenia

• Doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością

• Odpowiedzialność, rzetelność i sumienność

• Umiejętność pracy pod presją czasu

• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

• Biegła obsługa komputera, pakietu MS Office

• Otwartość na nowe pomysły i gotowość do podejmowania wyzwań

Dodatkowym atutem będzie:

• Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych i programów ministerialnych

• Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi poligraficzne

• Znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego i finansów publicznych

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 30 stycznia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie w CV poniższej klauzuli lub równoważnej w treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, siedziba: ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, moich danych osobowych podanych w ofercie pracy w celu realizacji procesu rekrutacji i archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922). Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, a wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez MIK na mocy niniejszej zgody, prawo ich zmiany i ich poprawiania.

Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

 

Prezentacja firmy

Jesteśmy samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego powstałą w efekcie... modernizacji Małopolskiego Ośrodka Kultury. Od 2002 roku funkcjonujemy pod nową nazwą, której charakter wyznacza cele, jakie przed sobą stawiamy.

Poprzez budowanie długofalowych programów rozwoju, chcemy tworzyć wspólnotę małopolskich instytucji kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie.

Poprzez organizację wydarzeń adresowanych do szerokiej publiczności, chcemy propagować praktykę „dobrego czasu wolnego”: tworzenia oferty dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną w atrakcyjny sposób spędzić czas, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę.

Dzięki wciąż zawiązywanym kontaktom europejskim chcemy korzystać z już wypracowanych najbardziej efektywnych metod edukacji dla kultury, a poprzez analizę lokalnych potrzeb chcemy przenieść najlepsze z nich na grunt Małopolski.

W centrum naszego zainteresowania leży także użycie nowych technologii dla promocji dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
01/02/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Prawo / Prokuratura
do góry