Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/01/2019.

Ekspert merytoryczny ds. sektorowych ram kwalifikacji

01-180 Warszawa, mazowieckie

Instytut Badań Edukacyjnych

Opis stanowiska pracy

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

 

Ekspert merytoryczny ds. sektorowych ram kwalifikacji

 

NR REF.: ZSK2/Z6/EMSK/19/1601/P

Miejsce pracy: Warszawa

 

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na stanowisku będzie nadzór i bieżące wsparcie w zakresie realizacji procesów: opracowywania założeń merytorycznych i przeprowadzania badań ilościowych i jakościowych oceniających funkcjonowanie kwalifikacji w sektorze motoryzacji i produkcji przemysłowej, opracowywania sektorowych ram kwalifikacji (SRK) w tychże sektorach, a także opracowywania opisów kwalifikacji wraz z materiałami niezbędnymi do ich certyfikowania (opis walidacji, opis systemu zapewniania jakości, przykładowe narzędzia walidacji). Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie sprawowała nadzór nad bieżącą współpracą z przedstawicielami wyłonionych w przetargu instytucji realizujących wymienione powyżej działania, a także uczestniczyła w pracach koncepcyjnych związanych z udoskonaleniem rozwiązań w tym obszarze oraz z przygotowaniem postępowań przetargowych od strony merytorycznej.

 

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: www kwalifikacje gov pl

 

 

Główne obowiązki:

• Konsultacje produktów zadania, na wszystkich etapach jego realizacji w celu zapewnienia zgodności z założeniami ZSK.

• Nadzór nad monitorowaniem realizacji zamówień zgodnie z harmonogramami ustalonymi z poszczególnymi wykonawcami.

• Udział w opracowywaniu założeń merytorycznych dotyczących procesu opracowywania sektorowych ram kwalifikacji, opisów kwalifikacji, scenariuszy walidacji oraz systemu wewnętrznego zapewniania jakości.

• Udział w poszczególnych etapach badań dotyczących oceny funkcjonowania kwalifikacji w wybranych branżach – pełnienie roli eksperta merytorycznego zarówno w kontaktach z uczestnikami badania, jak i z prowadzącymi badanie, udział w opracowywaniu koncepcji badania oraz adaptowaniu narzędzi badawczych..

• Konsultacje merytoryczne dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedur przetargowych.

• Prezentowanie rezultatów realizowanego zadania na forum krajowym i międzynarodowym, prowadzenie seminariów wdrażających dla wykonawców opracowujących SRK oraz szkoleń i konsultacji wewnętrznych dla pracowników.

• Przekazywanie informacji na temat budowy i wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, a zwłaszcza jego sektorowego kontekstu.

Wymagania

• Wyższe (preferowane wykształcenie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych), mile widziane studia doktoranckie.
• Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prac analitycznych lub badawczych, mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy
• Doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi) w obszarze edukacji lub rynku pracy np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz.
• Wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zwłaszcza w zakresie opisywania kwalifikacji lub opracowywania sektorowych ram kwalifikacji.
• Duże doświadczenie w prowadzeniu seminariów, warsztatów, szkoleń.
• Poświadczona publikacjami umiejętność tworzenia i redakcji tekstów, w tym raportów, analiz, artykułów naukowych.
• Wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność współpracy wewnątrz dużego zespołu projektowego.
• Bardzo dobra organizacja pracy i wysoki poziom odpowiedzialności za realizowane zadania.
• Język angielski (poziom C1)

Oferujemy

• Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
• Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
• Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.
• Zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas realizacji projektu do 31.12.2019.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 04.02.2018. Prosimy o wpisanie w tytule NR REF.: ZSK2/Z6/EMSK/19/1601/IP


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Prezentacja firmy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne... badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
11/02/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Czas trwania umowy:
do 31.12.2019
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 5 do 10 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia , Praca Doradztwo / Konsulting , Praca Analityka , Praca Administracja biurowa , Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
do góry