Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/02/2019.

Ekspert merytoryczny – ds. opisywania kwalifikacji i walidacji w projekcie ZSK

01-180 Warszawa, mazowieckie

Instytut Badań Edukacyjnych

Opis stanowiska pracy

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

Ekspert merytoryczny – ds. opisywania kwalifikacji i walidacji w projekcie ZSK

NR.REF.: ZSK2/Z3/EMOK_A/7/2912/IP

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za powstanie opisów kwalifikacji, opisów walidacji, narzędzi walidacji oraz wniosków o włączenie kwalifikacji do ZSK wraz z nadaniem uprawnień do ich certyfikowania.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie:

Główne obowiązki

 • Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zamówień na opracowanie nowych lub aktualizowanie istniejących opisów kwalifikacji wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Pełnienie odpowiedzialności za jakość powstających produktów, zgodnie z założeniami ZSK i zdefiniowanymi celami projektu.
 • Koordynowanie prac przetargowych i opracowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej (tj.: bazy danych, koncepcja, przygotowanie materiałów informacyjnych i prowadzenie spotkań informacyjnych, opracowanie OPZ i wkładu do SIWZ, udzielanie odpowiedzi na pytania przetargowe, ocena ofert i wyłonienie wykonawców).
 • Prowadzenie seminariów i spotkań roboczych z wykonawcami.
 • Organizacja i monitorowanie postępów realizacji zamówień we współpracy z wykonawcami.
 • Przekazywanie posiadanej wiedzy oraz wdrażanie do projektu ZSK nowych członków Zespołu.
 • Reprezentowanie Instytutu Badań Edukacyjnych oraz upowszechnianie założeń ZSK i celów projektu – udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji).
 • Ścisła współpraca z opiekunem zadania (zespołu), specjalistami z zespołu i członkami innych zespołów zaangażowanych we wdrażanie ZSK.

 

Wymagania

Wymagania

 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji, zarządzania zasobami ludzkimi lub rynku pracy.
 • Dobra znajomość założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK.
 • Wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne.
 • Doświadczenie w koordynowaniu prac przetargowych i opracowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej (tj.: bazy danych, koncepcja, przygotowanie materiałów informacyjnych i prowadzenie spotkań informacyjnych, opracowanie OPZ i wkładu do SIWZ, udzielanie odpowiedzi na pytania przetargowe, ocena ofert i wyłonienie wykonawców).
 • Biegła znajomość j. angielskiego, poziom B2.
 • Orientacja zadaniowa i bardzo dobra organizacja pracy własnej i innych (umiejętność samodzielnego planowania swoich działań i określania priorytetów, stałe monitorowanie efektów przy rozplanowaniu równoległej realizacji kilku zadań, delegowanie zadań pracownikom).
 • Umiejętność czytelnej komunikacji i negocjacji przydatnej do przedstawiania własnego stanowiska oraz poszukiwania jak najbardziej korzystnych sposobów rozwiązywania rozbieżnych kwestii.
 • Umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne.
 • Umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy, interpretacji oraz prezentacji na forum.
 • Umiejętność prezentowania posiadanej wiedzy oraz chęć uczenia innych, mniej doświadczonych współpracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja firmy

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne... badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/02/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Badania / Rozwój , Praca Analityka , Praca Administracja Publiczna , Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia , Praca Doradztwo / Konsulting
do góry