Dyrektor finansowy - Sopot , pomorskie
od Klient InfoPraca.pl
Klient InfoPraca.pl

Do naszego zespołu organizacja z branży NGO zatrudni:

Dyrektor finansowy

Pracodawca: ukryty
Miejsce pracy: Sopot

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • organizacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem działu kadr i księgowości;
 • organizacja i nadzór nad rachunkowością zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • organizacja i nadzór nad bieżącą rejestracją operacji gospodarczych;
 • organizacja i nadzór nad kontrolą prawidłowości obiegu dowodów księgowych;
 • organizacja i nadzór nad całością operacji finansowo-księgowych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym;
 • nad poprawnością rozliczeń podatkowo-ubezpieczeniowych;
 • organizacja i nadzór nad terminowym sporządzaniem bilansów, sprawozdań, raportów, deklaracji podatkowych, sprawozdań dla Zarządu oraz dla instytucji zewnętrznych;
 • nadzór nad przechowywaniem dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych;
 • nadzór nad sporządzaniem okresowych sprawozdań dla GUS, NBP, PFRON;
 • organizacja i nadzór nad prowadzeniem inwentaryzacji;
 • nadzór nad pracami związanymi z wprowadzaniem i przetwarzaniem danych w systemach informatycznych dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej;
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych w ujęciu operacyjnym na potrzeby wewnętrzne;
 • kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją finansową programów/projektów;
 • bieżące szkolenie pracowników z zakresu nowych przepisów dotyczących pracy podległych działów.

W zamian za efektywne wspieranie nas Twoimi kompetencjami oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę;
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, kompetencji i zaangażowania;
 • miejsce zatrudnienia: Sopot;
 • ubezpieczenie grupowe.

Dodatkowe informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu);
 • Zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych zostaną wybrani kandydaci;
 • Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Zapraszamy Cię do współpracy jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności: finanse/rachunkowość/ekonomia;
 • minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na tożsamym lub podobnym stanowisku w firmie/organizacji;
 • dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie;
 • umiejętności analityczne;
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel); doświadczenie w obsłudze programów księgowych (w szczególności znajomość programu Symfonia, systemu kadrowo-płacowego Expertis);
 • doświadczenie związane z obsługą finansową projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych/zewnętrznych;
 • znajomość zagadnień prawnych z zakresu działalności organizacji w zakresie księgowości i finansów w szczególności w organizacjach pozarządowych.

Mile widziane:

 • znajomość zasad i specyfiki funkcjonowania NGO;
 • znajomość języka angielskiego;
 • czynne prawo jazdy kat. B.
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.