Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 18/10/2018.

Doradca zawodowy w Akademickim Biurze Karier

Kraków, małopolskie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Opis stanowiska pracy

Praca będzie wykonywana w ramach projektu "UProgu Kariery" w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zakres wykonywanych zadań:

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla studentów oraz absolwentów obejmujące:

- udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

- udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia,

- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów,

- pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej studenta/absolwenta, diagnozę jego potencjału i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,

- udzielanie porad indywidualnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych),

- udzielania porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji.

 

2. Wspieranie studentów/absolwentów w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach z pracodawcami.

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: doradztwo zawodowe, psychologia, zarządzanie, prawo),

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami,

- wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej,

- umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej,

- umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

 

Wymagania

Mile widziane:

- umiejętności analityczne,

- doświadczenie z zakresu realizacji projektów,

- doświadczenie w administracji publicznej.

 

Co oferujemy:

- umowę o pracę,

- stabilne zatrudnienie w uczelni publicznej,

- dodatkowe korzyści wynikające z Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- dobrą atmosferę pracy,

- udział w ciekawych projektach,

- możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

- szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia na umowie o pracę),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w projekcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 20 listopada 2017r. poprzez przycisk "Aplikuj".

 

Uniwersytet Pedagogiczny zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

 

 

Prezentacja firmy

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najlepszą... uczelnią pedagogiczną i zarazem pierwszym uniwersytetem pedagogicznym w Polsce (w tegorocznej edycji prestiżowego rankingu szkół wyższych miesięcznika "Perspektywy" i dziennika "Rzeczpospolita" po raz kolejny zajęliśmy pierwsze miejsce jako najlepsza uczelnia pedagogiczna!). Przez ponad 65 lat, pielęgnując wartości i tradycje, udało nam się stworzyć uczelnię, której największą wartością są ludzie.

Struktura organizacyjna naszej Uczelni obejmuje:

Wydział Humanistyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Wydział Sztuki
Jednostki międzywydziałowe

Uczelnia nieustannie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi oraz aktualnym potrzebom społecznym.

Oferujemy studia na 35 kierunkach i kilkudziesięciu specjalnościach.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/11/2017
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
2
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Inne
do góry