Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/09/2019.

Opis stanowiska pracy

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

zatrudni na stanowisko:

asystent muzealny

 

Zakres obowiązków:

Przygotowanie i organizowanie szkoleń studentów uczelni wyższych z Polski i zagranicy w ramach seminariów, konferencji, kursów i praktyk. Przygotowanie, organizowanie sesji tematycznych, lekcji muzealnych, konkursów i in. dla młodzieży szkolnej z Polski i zagranicy. Przygotowanie i organizowanie szkoleń dla nauczycieli, pedagogów z Polski i zagranicy w formie seminariów, sesji tematycznych, podróży studyjnych, kursów i in. Przygotowanie i organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych na temat metodyki nauczania o Auschwitz i Holokauście.

Przygotowanie zestawów dydaktycznych na potrzeby prowadzonych szkoleń. Prowadzenia dokumentacji realizowanych projektów.

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne:

  • studia wyższe na kierunku związanym z zakresem gromadzonych w Muzeum zbiorów
  • dobra znajomość tematyki związanej z KL Auschwitz i II wojną światową
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego (poziom min. B2)
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • obsługa programów MS Office
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność pracy w zespole i gotowość podejmowania się różnorodnych zadań związanych z funkcjonowaniem Muzeum
  • biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy cudzoziemców)

 

Termin i miejsce składania ofert:

Życiorys zawierający klauzulę wraz z listem motywacyjnym należy przesłać za pomocą przycisku "APLIKUJ":

Termin składania ofert: od dnia 21 stycznia 2019 r. do skutecznego zakończenia naboru

Każda złożona aplikacja musi zawierać poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia tej i kolejnych rekrutacji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1669).

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

 

INFORMACJA OGÓLNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy w Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z siedzibą przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim, NIP549-000-55-49, Regon 000276015 (zwane dalej Muzeum);

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: iod@auschwitz.org, nr telefonu 33 844-81-15;

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzonej rekrutacji na wolne miejsca pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia RODO i Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 z późniejszymi zmianami),

4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;

5. Muzeum nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji na wolne miejsce pracy i do 6 miesięcy po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno archiwalnych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,

b) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy Rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących, naruszałoby przepisy ogólnego Rozporządzenia RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 22 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1629 z późniejszymi zmianami); ich nieprzekazanie spowoduje niemożność udziału w procesie rekrutacji

10. Przetwarzanie danych w Muzeum odbywa się również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO” - pisemnej zgody pracownika. Ma Pan/i prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Muzeum nie profiluje danych osobowych kandydatów na wolne miejsca pracy.

 

W sprawach nieuregulowanych w “RODO” zastosowanie ma Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1669).

Prezentacja firmy

Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/03/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Inne
do góry