Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/08/2019.

Administrator Nieruchomości

Iława, warmińsko-mazurskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków:

 • administrowanie przydzielonych budynków, obiektów oraz gruntów
 • dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycją ich wykorzystania
 • bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych przez PKP S.A. z dostawcami mediów, usług komunalnych, dzierżawcami i użytkownikami administrowanych nieruchomości w zakresie przestrzegania zapisów tych umów
 • bieżący nadzór nad wykorzystywaniem administrowanych nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami
 • udział w przeglądach okresowych administrowanych nieruchomości
 • udział w przekazywaniu oraz odbiorze osobom trzecim administrowanych nieruchomości
 • nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości, w tym zgłaszanie konieczności usunięcia usterek i awarii oraz potwierdzanie faktu wykonywanych usług zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną i kosztorysową na powierzonych do administrowania nieruchomościach
 • nadzór nad wykonywaniem robót przez firmy zewnętrzne w zakresie usuwania awarii, wprowadzanie firm na miejsce wykonywania prac, wsparcie organizacyjne w zakresie niezbędnych uzgodnień
  i powiadomień
 • bieżące prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego dla każdego administrowanego obiektu zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 • zgłaszanie wniosków w zakresie konieczności zmian sposobu użytkowania administrowanych nieruchomości, ich modernizacji i ulepszeń, z uwagi na zwiększenie efektywności finansowej nieruchomości
 • monitorowanie zachodzących zmian w otoczeniu poszczególnych administrowanych nieruchomości mające na celu zabezpieczenie interesów PKP S.A. oraz oddziałujących na sposób użytkowania tych nieruchomości
 • zgłaszanie nieprawidłowości w zakresie bezumownego lub niezgodnego z postanowieniami umowy wykorzystania i użytkowania nieruchomości
 • dokonywanie przeglądu podległych obiektów budowlanych nieeksploatowanych pod kątem wyeliminowania przypadków zagrożenia dla życia ludzkiego
 • wnioskowanie o likwidację obiektów zbędnych lub zagrażających życiu
 • prowadzenie samochodu służbowego do 3,5 t oraz dokumentacji w tym zakresie zgodnie
  z regulacjami Spółki
 • samodzielne okresowe poruszanie się po torach

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego
 • mile widziane doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami
 • znajomość przepisów prawa (Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami, Prawo budowlane
 • w zakresie dot. utrzymania obiektów, Ustawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminnym, Ustawa o własności lokali)
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres oraz wysokie umiejętności interpersonalne i negocjacyjne
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność
 • znajomość MS Office (mile widziana Norma Pro i/lub AutoCAD)
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (skaner, fax, ksero)
 • czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP
 • atrakcyjne warunki pracy i bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry