Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/05/2019.

Opis stanowiska pracy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU PRACY

- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej Uczelni, w tym zamieszczanie wewnętrznych aktów prawnych, Regulaminów oraz innych dokumentów;

- zamieszczanie i weryfikowanie ogłoszeń na konkursy nauczycieli akademickich w BIP;

- koordynowanie i monitorowanie zamieszczania dokumentów w BIP przez inne jednostki oraz terminowego implementowania treści z Systemu Uczelnia.XP;

- kontakt z jednostkami Uczelni w zakresie terminowego przekazywania dokumentów i danych do zamieszczenia w BIP;

- administrowanie i nadzór nad treściami publikowanymi w Intranecie;

- zamieszczanie w Intranecie wewnątrzuczelnianych aktów prawnych;

- nadzór nad aktualizacją zamieszczanych w Intranecie przez jednostki Uczelni dokumentów i informacji;

- zamieszczanie w Intranecie i weryfikowanie treści ogłoszeń o pracę w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w ramach rekrutacji wewnętrznej;

- tworzenie i zamieszczanie w Intranecie Komunikatów władz Uczelni;

- podejmowanie działań na rzecz optymalnego wykorzystania funkcjonalności Intranetu do usprawnienia przepływu informacji oraz komunikacji wewnętrznej w Uczelni.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.

Kandydat, który nie został wyłoniony w procesie rekrutacji zobowiązany jest do odbioru dokumentów w Dziale Spraw Pracowniczych (Kraków, ul. Podchorążych 2, pok. 155) w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

Wymagania

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość zasad edycji i profesjonalnego tworzenia dokumentów,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym,
 • studia podyplomowe/kursy bądź doświadczenie z zakresu nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz profesjonalnej edycji tekstu.

DODATKOWE WYMAGANIA

 • odpowiedzialność,
 • duże poczucie estetyki,
 • komunikatywność,
 • umiejętność efektywnej pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • kreatywność.

OFERUJEMY

 • umowę o pracę;
 • stałe wynagrodzenie;
 • dodatek stażowy, premia,
 • świadczenia z ZFŚS.

 

 

Prezentacja firmy

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest najlepszą uczelnią... pedagogiczną i zarazem pierwszym uniwersytetem pedagogicznym w Polsce. Przez 70 lat, pielęgnując wartości i tradycje, udało nam się stworzyć uczelnię, której największą wartością są ludzie.

Struktura organizacyjna naszej Uczelni obejmuje:

Wydział Humanistyczny
Wydział Filologiczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Geograficzno-Biologiczny
Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Wydział Sztuki
Wydział Politologii
Jednostki międzywydziałowe

Uczelnia nieustannie poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi oraz aktualnym potrzebom społecznym.

Oferujemy studia na ponad 35 kierunkach i kilkudziesięciu specjalnościach.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
19/01/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Premie, dodatki:
premia, dodatek za staż pracy.
Branża / kategoria:
Praca Administracja / Sekretariat , Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja biurowa
do góry