Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Branża: Administracja Państwowa

Liczba pracowników: 6500

Adres WWW: http://www.pomorska.policja.gov.pl

Prezentacja firmy

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku swoim zasięgiem funkcjonowania obejmuje terytorium woj. pomorskiego (18.293 km kw, co stanowi 5,9 % powierzchni kraju). Podlegają jej 4 Komendy Miejskie, 15 Komend Powiatowych, kilkadziesiąt komisariatów i posterunków, a także Oddział Prewencji Policji i Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku wraz z jednostkami podległymi to ponad pięć i pół tysiąca funkcjonariuszy i ponad tysiąc pracowników cywilnych, którzy każdego dnia pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa ponad 2,2 miliona mieszkańców województwa pomorskiego.
Zgodnie z ustawą o policji z 6 kwietnia 1990r. "Policja stanowi umundurowaną i zbrojną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego". Policja składa się z trzech rodzajów służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz logistycznej.

 

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Nie znaleziono żadnych ofert pracy