Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Administracja Państwowa", na email?

Utwórz powiadomienie

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

383 oferty pracy dla: Administracja Państwowa

Sortuj według:
 • Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanychul. Wspólna 2/400 - 926 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z rozpatrywaniem wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie przepisów ustaw ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A. Felińskiego 2b01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań karnych skarbowych na podstawie zawiadomień innych komórek organizacyjnych Urzędu, organów kontroli skarbowej oraz innych organów dochodzeń, w tym ...

 • Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorIzba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wiślna 7, 31-007 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:typowanie podatników do kontroli na podstawie analizy informacji potwierdzających nierzetelne deklarowanie przez nich przychodów,analiza oświadczeń majątkowych podatników pod względem ich ...

 • Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorIzba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wiślna 7, 31-007 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań podatkowych określanie wysokości dochodu, zobowiązań podatkowych , wysokość zaliczek na podatek, wysokość nadpłaty, wysokość straty poniesionej przez podatnika, wysokość ...

 • Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorIzba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wiślna 7, 31-007 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wspieranie podatników i innych podmiotów w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych,przyjmowanie podań i deklaracji oraz wydawanie zaświadczeń, potwierdzanie profilu zaufanego ...

 • Główny Inspektorat Sanitarny w WarszawieDyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaGłówny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wsparcie merytoryczne w obszarze bezpieczeństwa ITTworzenie i uaktualnianie procedur wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwaPełnienie ...

 • Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorIzba Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7, 31-007 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz innych ulg przewidzianych przepisami prawa, prowadzenie spraw w zakresie wstrzymania wykonania decyzji ...

 • Izba Administracji Skarbowej w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wiślna 7, 31-007 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie ewidencji podatników oraz płatników podatków i składek ubezpieczeniowych,gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z nadaniem NIP ...

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w OpoluOpolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawno-administracyjnyWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 OpoleZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach należących do właściwości organu w I i II ...

 • Okręgowy Urząd Miar w KrakowieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:legalizatorOkręgowy Urząd MiarKrupnicza 1131-123 KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu określenia ich parametrów metrologicznych sporządzanie dokumentacji wykonywanych czynności metrologicznych w celu udokumentowania podjętej decyzjidokonywanie wpisów w ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Alojzego Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń;prowadzenie czynności sprawdzających niezastrzeżonych ...

 • Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w KrakowieMałopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor nadzoru budowlanegoWojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:inspekcja terenowa: w zakresie budów i stanów technicznych obiektów budowlanych,kontrola ...

 • Izba Administracji Skarbowej w KielcachDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorIzba Administracji Skarbowej w Kielcachul. Witosa 78b25-561 KielceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie czynności sprawdzających w celu sprawdzenia poprawności wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych, w tym na zlecenie innych organów podatkowychWprowadzanie do ...

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiPl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie kontroli systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do prowadzenia powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,prowadzenie kontroli w zakresie ...

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w SkierniewicachKomendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentWojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach,ul. Batorego 64,96-100 SkierniewiceZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw związanych z naborem do służby przygotowawczej, w tym przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentów kandydatów i prowadzenie bazy danych ...

 • Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w WarszawieKomendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorNADWIŚLAŃSKI ODZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO UL. 17 STYCZNIA 23 02-148 WARSZAWAZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie ewidencji oraz opracowywanie dowodów obrotów materiałowych i finansowych w zakresie ...

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiPl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 WrocławZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie nadzoru nad organami administracji geodezyjnej i kartograficznej na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków,prowadzenie ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki materiałowej ewidencji ilościowo-wartościowej odzieży ochronnej, roboczej oraz ewidencji wyposażenia osobistego pracowników ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Administracja Państwowa", na email?

Utwórz powiadomienie
do góry