Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Administracja Państwowa", na email?

Utwórz powiadomienie

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

344 oferty pracy dla: Administracja Państwowa

Sortuj według:
 • Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiKraków ul. Basztowa 22Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Sprawdzanie pod kątem zgodności z prawem trybu i zasad sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; dokonywanie oceny ...

 • Urząd Regulacji Energetyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorUrząd Regulacji Energetyki w WarszawieAleje Jerozolimskie 18102-222 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analiza pod względem formalnym i merytorycznym odmowy przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych,prowadzenie postępowań administracyjnych ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Inicjowanie, opracowywanie projektów aktów prawnych stanowiących wykonanie delegacji ustawowych dotyczących szczególnych zasad rachunkowości organów podatkowych i udział w procesie ...

 • Urząd Regulacji Energetyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorUrząd Regulacji Energetyki w WarszawieAleje Jerozolimskie 18102-222 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:­prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących koncesjonowania działalności gospodarczej,­prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ...

 • Ministerstwo Energii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzMinisterstwo Energii Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz uczestniczenie w kontrolach koordynowanych przez Prezesa Rady MinistrówSporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych lub protokołów z ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w imieniu Komisji Nadzoru Audytowego i sporządzanie protokołów kontroli oraz kontrolowanie ...

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w opracowywaniu analiz funkcjonowania Ministerstwa w sferze spraw organizacyjnych oraz współpraca przy opracowywaniu przedsięwzięć z zakresu doskonalenia organizacji pracy ...

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorKancelaria Prezesa Rady MinistrówAl. Ujazdowskie 1/300-583 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi i eksploatacyjnymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na podstawie umowy o odpowiedzialności materialnej, w tym m.in ...

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we WrocławiuDolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor ochrony zabytkówWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we WrocławiuZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowuje decyzje administracyjne i postanowienia dot.wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych, restauratorskich oraz innych działań w ...

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we WrocławiuDolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor ochrony zabytkówWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we WrocławiuZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowuje decyzje administracyjne dot. rejestru zabytków oraz wnioski o ujawnienie wpisu KW i w katastrze nieruchomościinformuje czy obiekt ...

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w LublinieLubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:radca prawnyWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinieul.Archidiakońska 420-113 LublinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:- udzielanie informacji prawnych-prowadzenie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej organizacji i zarządzania urzędu- przygotowywanie ...

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w SzczecinieDyrektor Regionalnego Zarządu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawnyRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinieul. Tama Pomorzańska 13a70-030 SzczecinZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi, postanowień, decyzji, wezwań, zawiadomień i innych pism w postępowaniach ...

 • Małopolski Urząd Wojewódzki w KrakowieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiul. Basztowa 22KrakówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub wykonanie robót budowlanych wraz z wstępną analizą w zakresie przeprowadzania oceny oddziaływania ...

 • Ministerstwo Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaPlac Trzech Krzyży 3/500-507 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:– organizowanie szkoleń/ seminariów/konferencji w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), w tym szkoleń dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz Instytucji Pośredniczących,– udział w ...

 • Ministerstwo Obrony Narodowej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMinisterstwo Obrony NarodowejAl.Niepodległości 21800-911 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie propozycji wniosków w sprawach kadrowych dotyczących członków korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w Sekretariacie Podsekretarza Stanu w MON, w tym m ...

 • Śląski Urząd Wojewódzki w KatowicachDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiŚląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25 40 - 032 Katowice Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Planowanie budżetu dysponenta trzeciego stopnia w układzie zadaniowym celem zapewnienia rzetelnego i terminowego przygotowania projektu budżetu państwa oraz ...

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy specjalistaUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wprowadzenie zmian w takim badaniu ...

 • Urząd Morski w GdyniDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy nadzorca ochrony wybrzeżaUrząd Morski w Gdyniul. Chrzanowskiego 1081-338 GdyniaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie stałego dozoru powierzonego odcinka pasa technicznego w obchodzie i zgłaszanie Kierownikowi Obwodu wszelkich zmian spowodowanych oddziaływaniem morza i działalnością ludzikierowanie ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy dla "Administracja Państwowa", na email?

Utwórz powiadomienie
do góry